fbpx

Markkinointisuunnitelma määrittelee puitteet tekemiselle

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma luo rungon markkinoinnin operatiivisille toimenpiteille.  Markkinointisuunnitelma tehdään tyypillisesti kalenterivuoden ajalle, vaikkakin se elää kalenterivuoden aikana saatujen tulosten ja muuttuneiden tilanteiden myötä.  

roolit ja vastuut

 • johtaminen
 • toteutusvastuu
 • muut toimijat ja verkostot
1.
2.

budjetointi

 • budjetin suuruus
 • budjetin elämiseen vaikuttavat tekijät
 • seuranta- ja raportointi

sisällöntuotanto

 • tekstit
 • kuvat 
 • videot
 • visuaaliset elementit
 • tiedostojen hallinta
 • kieliversioiden hallinta
3.
4.

brändimainonta

 • kanavat 
 • budjetti
 • brändielementit

taktiset KAMPANJAT

 • aikataulut
 • budjetit
 • kärkiviestit
 • kanavat/kohdentaminen
5.
6.

mittaaminen

 • tavoitteet
 • seurantatavat ja -sykli
 • raportointi
 • johtopäätökset ja reagointi

Laita viestiä

  Mistä haluaisit keskustella?  Kuinka ottaisimme sinuun yhteyttä?

  STRATEGIA
  NETTISIVUT
  YRITYSILMEET
  NÄKYVYYS JA MAINONTA
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram