Markkinointisuunnitelma määrittelee puitteet tekemiselle

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma luo rungon markkinoinnin operatiivisille toimenpiteille.  Markkinointisuunnitelma tehdään tyypillisesti kalenterivuoden ajalle, vaikkakin se elää kalenterivuoden aikana saatujen tulosten ja muuttuneiden tilanteiden myötä.  

roolit ja vastuut

 • johtaminen
 • toteutusvastuu
 • muut toimijat ja verkostot
1.
2.

budjetointi

 • budjetin suuruus
 • budjetin elämiseen vaikuttavat tekijät
 • seuranta- ja raportointi

sisällöntuotanto

 • tekstit
 • kuvat 
 • videot
 • visuaaliset elementit
 • tiedostojen hallinta
 • kieliversioiden hallinta
3.
4.

brändimainonta

 • kanavat 
 • budjetti
 • brändielementit

taktiset KAMPANJAT

 • aikataulut
 • budjetit
 • kärkiviestit
 • kanavat/kohdentaminen
5.
6.

mittaaminen

 • tavoitteet
 • seurantatavat ja -sykli
 • raportointi
 • johtopäätökset ja reagointi

Laita viestiä

  Mistä haluaisit keskustella?  Kuinka ottaisimme sinuun yhteyttä?

  STRATEGIA
  NETTISIVUT
  YRITYSILMEET
  NÄKYVYYS JA MAINONTA
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram